krrit

Na posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 27 września 2016 r. członkowie KRRiT jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu dr Teresy Bochwic nazastępcę przewodniczącego Rady.

KRRITDo kompetencji zastępcy przewodniczącego będzie należeć m.in. współpraca z Wydziałem Skarg i Wniosków związana z postępowaniami dotyczącymi nadsyłanych skarg i wniosków. Działania te są podejmowane w celu realizacji konstytucyjnego zadania KRRiT – ochrony interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Teresa Bochwic w 1971 r. ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, jest doktorem pedagogiki. Była działaczką opozycji oświatowej w PRL, publicystką m.in. Radia Wolna Europa i „Kultury” paryskiej, Radia „Solidarność” w Paryżu. W wyborach 1989 r. pracowała w Radiu „Solidarni”. Po 1989 r. zatrudniona w prasie, od 1993 r. do 1998 r. publicystka w dziale analiz programowych Polskiego Radia. W latach 1993-1998 wykładowca w Warszawskim Centrum Dziennikarstwa, od 1998 r. do 2008 r. w Podyplomowym Studium Public Relations na UW.

W 1995 r. analizowała audycje wyborcze dla KRRiT. W latach 2004-2010 zasiadała w Radach Programowych Telewizji Polskiej. Wicedyrektor programowy w Polskim Radiu, któremu podlegał m.in. Dział Analiz Programowych w latach 2006-2009. Od 2009 r. do 2010 r. zasiadała w Radzie Etyki Mediów. W 2012 r. przewodniczyła Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów. W latach 2010-2014 r. zasiadała w Radzie Programowej Polskiego Radia, od 2011 r. w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, gdzie zajmowała się tematyką monitoringów, współorganizowaniem konferencji, pracą przy założeniach nowej ustawy medialnej. Od 2013 r. w Radzie Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Opracowała „Raport o zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010-2011”.

Udostępnij →