NAPAKOWANA​ ​ MEGA​ ​ PACZKA​ ​ ROZRYWKI  ŚWIATŁOWODOWEJ​ ​ JUŻ​ ​ OD​ ​ 1​ ​ PAŹDZIERNIKA 

Polacy​ ​ spędzają​ ​ przeciętnie​ ​ przed​ ​ telewizorem​ ​ 4,5​ ​ h​ ​ dziennie​ ​ (dane​ ​ zebrane​ ​ przez  Nielsen​ ​ Audience​ ​ Measurement​ ​ i​ ​ opracowane​ ​ przez​ ​ portal​ ​ Wirtualnemedia.pl).​ ​ Z  Internetu​ ​ natomiast​ ​ korzystają​ ​ w​ ​ ciągu​ ​ dnia​ ​ przeciętnie​ ​ 4,4​ ​ h​ ​ (na​ ​ komputerach)​ ​ i  kolejne​ ​ 1,3​ ​ h​ ​ na​ ​ urządzeniach​ ​ mobilnych​ ​ (wg​ ​ raportu​ ​ Delloite​ ​ z​ ​ 2017​ ​ roku).​ ​ Co​ ​ oznacza,  że​ ​ usługi​ ​ dostarczane​ ​ przez​ ​ EVIO​ ​ we​ ​ współpracy​ ​ z​ ​ Partnerami​ ​ Telewizji  Światłowodowej​ ​ towarzyszą​ ​ im​ ​ przez​ ​ znaczną​ ​ część​ ​ dnia!    Dlatego​ ​ od​ ​ 1​ ​ października​ ​ Telewizja​ ​ Światłowodowa​ ​ i​ ​ Internet​ ​ Światłowodowy​ ​ łączą  siły.​ ​ Chcemy​ ​ położyć ​bardzo​ ​ silny​ ​ nacisk​ ​ na​ ​ wzmocnienie​ ​ komunikacji​ ​ dwóch  najważniejszych​ ​ usług​ ​ w​ ​ naszej​ ​ ofercie​ ​ -​ ​ Internetu​ ​ i​ ​ Telewizji​ ​ Światłowodowej​ ,​ ​ które  razem​ ​ tworzą​ ​ Paczkę​ ​ Światłowodową,​ ​ a​ ​ dokładniej​ ​ -​ ​ Mega​ ​ Paczkę​ ​ Światłowodowej  Rozrywki.
Każdy​ ​ nowy​ ​ Klient,​ ​ który​ ​ podpisze​ ​ umowę​ ​ na​ ​ usługi​ ​ Telewizji​ ​ Światłowodowej​ ​ i​ ​ zakupi  jeden​ ​ z​ ​ 4​ ​ pakietów​ ​ telewizyjnych​ ​​ otrzyma​ ​ 3​ ​ miesiące​ ​ paczki​ ​ światłowodowego  Internetu​ ​ i​ ​ Telewizji​ ​ za​ ​ darmo.​ ​ Ale​ ​ to​ ​ nie​ ​ wszystko​ ​ –​ ​ abonenci,​ ​ którzy​ ​ zdecydują​ ​ się  na​ ​ pakiet​ ​ OPTIMUM​ ​ lub​ ​ PLATINUM​ ​ otrzymają​ ​ także​ ​ 3​ ​ miesiące​ ​ pakietu​ ​ HBO​ ​ w  prezencie.   Mega​ ​ paczka​ ​ Telewizji​ ​ i​ ​ Internetu​ ​ Światłowodowego​ ​ to​ ​ dzisiaj​ ​ dostęp​ ​ do​ ​ najlepszej  światłowodowej​ ​ rozrywki​ ​ –​ ​ to​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ niemal​ ​ 250​ ​ kanałów​ ​ telewizyjnych​ ​ i​ ​ najszybszy  Internet,​ ​ ale​ ​ także​ ​ dostęp​ ​ do​ ​ interaktywnych​ ​ funkcjonalności​ ​ BEZ​ ​ DODATKOWYCH  OPŁAT:​ ​ Catchup​ ​ TV,​ ​​ ​ Timeshift,​ ​ Series​ ​ Recording​ ​ czy​ ​ Start​ ​ Over.    Promocja​ ​ wsparta​ ​ jest​ ​ komunikacją​ ​ w​ ​ Internecie.​ ​ Wszystkie​ ​ informacje​ ​ znajdują​ ​ się​ ​ na  stronie​ ​​ Telewizji​ ​ Światłowodowej​ ​ ​ oraz​ ​ stronach​ ​ 300​ ​ operatorów​ ​ współpracujących​ ​ z  Telewizją​ ​ Światłowodową.

Udostępnij →