ewa2Prezes, redaktor naczelny:

Ewa Bryćko-Andruszczyszyn

e-mail: ebrycko@tvlider.pl

tel kom. 604 404 201

 

Z-ca redaktora naczelnego:

Jakub Wajdzik

e-mail: jakub@portalmedialny.pl

 

Sekretarz redakcji:

Patrycja Cisak

e-mail: redakcja@tvlider.pl

 

Redakcja www:

e-mail: redakcja@tvlider.pl

 

Grafik i administrator www:

e-mail: redakcja@tvlider.pl

Współpracownicy:

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

OPRACOWANIE DTP: PanDawer, www.pandawer.pl

DTP: e-mail: redakcja@tvlider.pl

KOREKTA: Weronika Pietrzyk

DRUK: TED-drukarnia Sp.j