Rada Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej przyznała TVP Polonia, kierowanej  przez dyrektor Magdalenę Tadeusiak-Mikołajczak, specjalne wyróżnienie za krzewienie języka polskiego w kraju i poza jego granicami oraz za pielęgnowanie i dbałość o dobre wzorce, nie tylko w dziedzinie języka ojczystego.

 

„Mistrz Mowy Polskiej” to bezprecedensowy, ogólnopolski program promocyjny o charakterze społecznym i edukacyjnym, którego celem jest propagowanie najlepszych wzorów językowych poprzez mobilizację instytucji, osób i środowisk opiniotwórczych.

 

Jednym z najważniejszych zadań TVP Polonia jest podtrzymywanie polskiej tożsamości – w tym upowszechnianie języka ojczystego. Antena od lat angażuje kolejne pokolenia Polaków  – w kraju i za granicą – w dbałość o wspólne dobro narodowe, jakim jest język polski.

Temu celowi służą między innymi produkcje własne, takie jak m.in.: „Słownik polsko@polski – talk-show prof. Jana Miodka”, „Polska z Miodkiem” czy audycje dla dzieci – „Baw się słowami”.

 

Uroczystość wręczenia Honorowego Dyplomu w dowód najwyższego uznania dla zasług TVP Polonia w powyższej dziedzinie odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca 2017 r.  o godz. 12.00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Imprezę poprowadzi Paweł Sztompke.

 

Gala Finałowa XVII edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej odbędzie się w poniedziałek, 25 września o godz. 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

 

Udostępnij →