Grupa Kino Polska TV SA („Grupa”, „Grupa KPTV”) opublikowała raport okresowy
za 2018 rok. W okresie styczeń-grudzień 2018 roku Grupa odnotowała 149,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 21% rok do roku), głównie dzięki włączeniu w struktury Grupy spółki Stopklatka SA („Stopklatka”) oraz rozwijanym kanałom telewizyjnym FilmBox i Zoom TV. Wzrost przychodów Grupy przełożył się na 23,6 mln zł zysku na podstawowej działalności operacyjnej (wzrost o 11% rok do roku) oraz na 18,1 mln zł zysku netto (wzrost o 13% rok do roku) po wyeliminowaniu wyniku na wycenie udziału w Spółce Stopklatka SA (17,9 mln zł). Uwzględniając jednorazową wycenę, wynik operacyjny Grupy KPTV za rok 2018 wyniósł 41,6 mln zł (w porównaniu do 21,2 mln zł w roku 2017).

W 2018 roku Grupa Kino Polska TV SA odnotowała:

  • 149,2 mln zł z przychodów ze sprzedaży (123,3 mln zł rok wcześniej; wzrost o 21% rok do roku), głównie dzięki skonsolidowaniu przychodów Stopklatka SA od początku trzeciego kwartału 2018 roku oraz rozwijanym kanałom telewizyjnym FilmBox i kanałowi Zoom TV.
  • 41,6 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 96% rok do roku) – 23,6 mln zł zysku operacyjnego z działalności podstawowej (wzrost o 11% rok do roku) po wyeliminowaniu efektu wyceny pakietu Stopklatka SA.
  • prawie 36 mln zł zysku netto (wzrost o 126% rok do roku) – 18,1 mln zł zysku netto (wzrost o 13% rok do roku) po wyeliminowaniu efektu wyceny pakietu Stopklatka SA.

Grupa podaje, że kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, odnotowały łącznie 12-procentowy wzrost przychodów z działalności nie tylko w Polsce, ale także na kilku rynkach zagranicznych: na Węgrzech i Słowacji, w Czechach, Bułgarii i w krajach byłej Jugosławii oraz na Bliskim Wschodzie. Drugim segmentem, który istotnie wpłynął na poprawę wyników, był segment Zoom TV, który w 2018 roku wypracował 12,2 mln zł przychodów. Stanowi to wzrost o 88% (wzrost wartościowo o 5,7 mln zł) w porównaniu z 2017 rokiem.

W 2018 roku Grupa włączyła w sprawozdanie finansowe segment Stopklatka TV (wyniki kanału Stopklatka TV są w pełni konsolidowane od początku trzeciego kwartału 2018 roku). Jest to związane z przejęciem kontroli nad spółką Stopklatka SA w dniu 14 czerwca 2018 roku przez spółkę Kino Polska TV SA, która obecnie posiada 97,76% kapitału zakładowego Stopklatki.

Segment Stopklatka TV w 2018 roku wypracował 14,5 mln zł przychodów ze sprzedaży reklam. W poprzednich sprawozdaniach Grupa KPTV prezentowała w swoich wynikach tylko udział w wyniku netto spółki Stopklatka SA.

„W nadchodzącym czasie nadal będziemy pracować nad rozwojem na rynkach zagranicznych oraz umacniać pozycję Grupy na polskim rynku poprzez rozwój liczby użytkowników segmentu Premium (marka FilmBox). Naszym celem pozostaje znalezienie się na piątym miejscu wśród największych Grup mediowych w Polsce pod względem poziomu oglądalności. Chcielibyśmy osiągnąć poziom 3% oglądalności wśród widowni z grupy komercyjnej.” – informuje Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

Grupa Kino Polska TV SA, w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 roku, osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 41,6 mln zł (wzrost o 96% rok do roku) oraz niemal 36 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (wzrost o 126% rok do roku). Do wzrostu wyników w odniesieniu do 2017 roku przyczyniło się rozpoznanie zysku na wycenie posiadanego dotychczas udziału w Stopklatka SA w kwocie 17,9 mln zł. Po eliminacji efektu wyceny zysk na działalności operacyjnej byłby wyższy o 11% niż w 2017 roku, głównie dzięki wyższym wynikom w segmentach: Zoom TV, Kanały marki Kino Polska, Kanały Filmbox i kanały tematyczne, Pozostałe segmenty (sprzedaż VoD) oraz dzięki niższym pozostałym kosztom operacyjnym.

Zaraportowana EBITDA (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych) w 2018 roku wyniosła 61,8 mln zł (wzrost o 32% rok do roku), co również odzwierciedla poprawę wyników segmentu Zoom TV, segmentu Kanały marki Kino Polska oraz segmentu Kanały Filmbox i kanały tematyczne.

Udostępnij →